MATERIAL

ELASTOLIT

Trebolit Elastolit tätskikt är ett väl beprövat tätskikt för tak, terass och parkeringsdäck.

Trebolit Elastolit för tak

Trebolit Elastolit är ett traditionellt och väl beprövat tätskikt som håller garanterat tätt under många år. Det är anpassat för det nordiska klimatet och klarar utan problem regn, snö, kyla och vind. Det är smidigt och har hög skarvstyrka även vid låga temperaturer och kan därför ta upp stora rörelser i underlaget.

Trebolit Elastolit för tak finns i två olika utföranden:

Trebolit Elastolit 001 för nybyggnation och direkt på isolering.

Trebolit Elastolit R01 för renovering eller omtäckning av gammalt tätskikt.

Montering

Trebolit Elastolit tätskikt för tak installeras med traditionell gasoldriven utrustning. I de flesta fall fästs tätskiktet genom mekanisk förankring, vilket är det säkraste och lättaste sättet att få ett tak som ligger tryggt även under rejäla stormar. Alternativt kan mattorna strängsvetsas mot underlaget.

Trebolit Elastolit ska alltid läggas av auktoriserade och utbildade takentreprenörer.

Trebolit Elastolit för terrass & parkeringsdäck

Trebolit Elastolit har hög slitstyrka och goda mekaniska egenskaper som innebär att det garanterat håller tätt under lång tid. För terrass- och parkeringsdäck är detta speciellt viktigt eftersom skador och läckage kan vara svåra att identifiera och kostnaderna vid en eventuell reparation höga.

Trebolit Elastolit 6000 för terrass- och parkeringsdäck finns i två olika utföranden:

Elastolit TP 4500, med en ytvikt på 4,5 kg/m²

Elastolit TP 6000 S, med en ytvikt på 6,0 kg/m²

Montering

Trebolit Elastolit tätskikt för terrass- och parkeringsdäck installeras enligt traditionell metod. Oavsett om du ska lägga asfaltbetong, cementbetong, betongplattor i sand eller fin makadam, värmeisolering med mera, kan du tryggt kombinera det med Trebolit polymermatta.

Trebolit Elastolit ska alltid monteras av auktoriserade och utbildade takentreprenörer

 

 

ISOLERING

 

Har ni dyra uppvärmningskostnader kan det vara en god idé att tilläggsisolera taket.

Genom att värmeisolera taket minskar du effektivt energiförlusterna från byggnaden. Taket är den byggnadsdel där man normalt gör största energivinst i förhållande till investeringen. Eftersom isolering är heltäckande och bärande erfordras inte dyra och energislösande köldbryggor i form av reglar eller balkar genom isoleringen.

 

 

 

UNIC

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, och när det gäller att skapa ett tätt tak finns det inte utrymme för några svaga länkar.

Därför har vi utvecklat Trebolit Unic™ tätskiktssystem med fokus på material, svetsmetod och läggningsarbetetför att det ska ge täta tak med trygghet och lång livslängd.

Trebolit Unic™ är vår topprodukt och dess armering ger överlägsen rivstyrka. UV-stabiliteten är så hög att det inte behövs någon ytbeläggning, men vi har trots detta halkskyddsbehandlat ytan för att minimera halkrisken vid isbildning på taket. Eftersom Unic™ kräver mindre tillförsel av värme så läggs produkten med fördel med varmluft och hållfastheten hos skarvarna är bland markandens bästa.

Tillsammans betyder detta egenskaper som skapar unika förutsättningar för tätt tak med lång livslängd och därmed långsiktigt god takekonomi.

Vi var 1982 först med SBS-modifierad bitumenprodukter, som idag är välkända på marknaden för sina goda egenskaper. Med grund i Trelleborg-koncernens polymerkunnande och miljön i fokus har vi nu utvecklat nästa generation tätskikt – Trebolit Unic™. En bra produkt har blivit ännu bättre.

Trebolit Unic™ är uppbyggd runt ett mycket kraftigt kompositmaterial som stomme. Översidan är belagd med granuler som halkskydd. Undersidan består av ett filtmaterial. Trebolit Unic™ används för enlagstäckning vid nyproduktion, för renovering eller omtäckning av gammalt tätskikt och direkt på isolering. Den är även godkänd för läggning direkt på cellplast. Klarar högsta klassning TKY-A-1234. Tätskiktet uppfyller givetvis kraven på brandteknisk klass T vid läggning enligt ovan

 

SEDUM

 

Våra system, den höga kvaliten på produkterna samt att vi alltid kan garantera säkra leveranser har varit mycket uppskattat av våra kunder.

 

Så oavsett om ni arbetar som byggföretag, takentreprenör eller är arkitekt, kontakta oss med dina förfrågningar så lämnar vi förslag och priser på kompletta och anpassade system.

Takpunkten Sverige AB

org 556887-7301

 

Email:

poppe@takpunkten.se

peter@takpunkten.se

Ring oss:

Poppe: +46708 963586

Peter: +46708 134610